Danish phrases #3781-3800 for RealWorld Paint.COM 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
3781
The Cancel button closes this dialog reverting the changes made
Annuller lukker denne dialog og kasserer alle ændringer
info
3782
The Cancel button closes this dialog revertinging all changes
info
3783
The Cancel button closes this dialog revertinging all changes.
info
3784
The Help button displays more detailed help for this dialog
Hjælp knappen viser detaljeret hjælp til denne dialog
info
3785
The OK button closes this dialog accepting changes made
OK knappen lukker denne dialog og accepterer ændringer
info
3786
The OK button closes this dialog accepting the changes made
OK knappen lukker denne dialog og gemmer ændringer
info
3787
The OK button closes this dialog and performs the operation.
OK lukker denne dialog og udfører handlingen.
info
3788
The Toad's Pool I...
info
3789
The Toad's Pool II...
info
3790
The active primary colors will be synchronized with other views in the same group.
Den aktive primære farve synkroniseres med andre visninger i samme gruppe.
info
3791
The active secondary colors will be synchronized with other views in the same group.
Den aktive sekundære farve synkroniseres med andre visninger i samme gruppe.
info
3792
The active tool will be synchronized with other views in the same group.
Det aktive værktøj synkroniseres med de andre visninger i samme gruppe.
info
3793
The application failed to execute the requested action for unspecified reason. Please verify that all external conditions for the attempted operation are valid.
Af ukendte årsager kunne programmet ikke udføre den ønskede handling. Kontroller at alle eksterne betingelser for handlingen er gyldige.
info
3794
The attempted operation failed with error code 0x%08x. Please verify that there is enough free memory and that the configuration of the operation is correct.
Handlingen mislykkedes med fejlkode 0x%08x. Kontroller at der er nok ledig hukommelse, og at dine indstillinger er korrekte..
info
3795
The end points of the line are rounded. Diameter of the circles is equal to the line width and they are centered at the end points.
Liniens ender er runde. Rundingen er en centreret cirkel med samme diameter som liniens tykkelse.
info
3796
The end points of the line are square. The size of the square is equal to the line width and it is positioned parallel with the line.
Liniens ender er kvadratiske. Kvadratet har samme størrelse som liniens tykkelse og er placeret parallelt med denne.
info
3797
The file already exists. Do you wish to overwrite it?
Filen findes allerede. Vil du overskrive?
info
3798
The line is cut exactly at the end points.
Linien er afskåret præcis ved endepunkterne.
info
3799
The main menu allows you to run commands. Menu can be reconfigured in Layout configuration dialog.\nUse the button at the right edge of the menu bar to close current document and keep the window open.
Hovedmenuen tillader kørsel af kommandoer. Menuen kan redigeres i tilpasningsdialogen for layout.\nBrug knappen i menuliniens højre side til at lukke aktuelt dokument, men bevare vinduet åbent.
info
3800
The name or path of the selected file. If the path is not absolute, the folder selected above is considered the base of the relative path.
Navn eller sti for valgte fil. Hvis stien ikke er absolut, relateres den til den valgte mappe.
info
What about ICL files?
Vista & Win 7 icons