Danish phrases #3801-3820 for RealWorld Paint.COM 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
3801
The resulting region is smoothed removing individual selected or not selected pixels.
Det resulterende område blødgøres ved at fjerne markerede eller umarkerede pixel.
info
3802
The selected action is performed when a key is pressed and the control has focus.
Den valgte handling udføres når en tast er trykket ned og kontrollen er i fokus.
info
3803
The selection in this view will be synchronized with other views in the same group.
Markeringen i denne visning synkroniseres med andre visninger i samme gruppe.
info
3804
The selection in this view will be synchronized with other views with the same ID.
Markeringen i denne visning synkroniseres med andre visninger med samme ID
info
3805
The sharp edge of the join is cut.
Samlingens skarpe kant afskæres.
info
3806
The status bar displays descriptions for menu or toolbar commands and various states of the application. You may influence some of the states by clicking on them.
info
3807
The sum of values from the convolution matrix is divided by this factor.
Summen af værdier fra sammenkædningsmatriksen deles med denne faktor.
info
3808
The view used in color selection dialogs.
Visningen bruges i farvevælgerdialoger.
info
3809
The window will automatically adjust the zoom to display the entire image.
Vinduet tilpasser automatisk zoomniveauet til at vise hele billedet.
info
3810
These commands will work with the extracted document part.
Disse kommandoer vil virke på de udtrukne dokumentdele.
info
3811
This JavaScript code should use the Configuration object to define a configuration dialog. http://wiki.rw-designer.com/Operation_JScript
Dette javascript burde bruge tilpasningsemnet til definere tilpasningsdialogen. http://wiki.rw-designer.com/Operation_JScript
info
3812
This area is too small for a custom configuration dialog. Click here to switch to table view.
Dette område er for lille til en tilpasset opsætningsdialog. Klik her for at skifte til tabelvisning.
info
3813
This area is too small for a custom configuration dialog.\n\nClick here to zoom in.
Dette område er for lille til en tilpasset indstillingsdialog. Klik her for at zoome ind.
info
3814
This box allows you to display only files of selected types. When storing files, this box may influence the file format of the saved file.
Denne boks tillader dig kun at vise filer af valgte type. Når du gemmer filer kan denne boks påvirke formatet af den gemte fil.
info
3815
This computer
Denne computer
info
3816
This field controls how transparent or opaque will the text or image be (0-100%).
info
3817
This field displays your current folder and allows you to quickly switch to parent folders.
Dette felt vider din nuværende mappe, og tillader dig hurtigt at skifte til overlæggende mapper.
info
3818
This list contains names of currently available layouts. Use the toolbar buttons above the box to control the layouts. Double-click an layout to configure it.
Liste over de aktuelle layout. Brug værktøjsikonerne herover til at administrere dem. Dobbeltklik på et layout åbner dets indstillinger.
info
3819
This list shows currently installed custom icons.
Listen viser aktuelt installerede tilpassede ikoner.
info
3820
This operation is performed on the extracted document part.
Denne handling udføres på den udtrukne dokumentdel.
info
Select background
What about ICL files?