Danish phrases #701-720 for RealWorld Paint.COM 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
701
Carrelage...
info
702
Cartesian to polar
Kartesisk til polær
info
703
Cassini ...
info
704
Category ID of the operations displayed in menu.
Handlingens kategori ID vises i menuen.
info
705
Center
Centrér
info
706
Center Mirror ...
info
707
Center X
Centrér X
info
708
Center Y
Centrér Y
info
709
Center the image in the smallest possible square or rectangle.
Centrer billedet i det mindst mulige kvadrat eller rektangel.
info
710
Center the image in the smallest possible square or rectangle.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Remove_Empty_Border">More information</a>.
Centrer billedet i de mindst mulige rektangel eller kvadrat.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Remove_Empty_Border">Flere oplysninger</a>.
info
711
Central City...
info
712
Centre Point...
info
713
Centre Tile
info
714
Centre graded ND filter...
info
715
Centripedal Tile...
info
716
Chalk & Charcoal...
info
717
Change Canvas Size
Skift lærredsstørrelse
info
718
Change RGB Percentages...
info
719
Change an operation (or a sequence thereof) applied on the selected layer.
Tilpas en handling (eller sekvens heri) anvendt på valgt lag.
info
720
Change aspect ratio by reducing or extending the least important areas of the image.
Skift størrelsesforhold ved at reducere eller udvide de mindst vigtige områder af billedet.
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...