Danish phrases #721-740 for RealWorld Paint.COM 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
721
Change aspect ratio by reducing or extending the least important areas of the image.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Retarget">Online documentation</a>.
Skift størrelsesforhold ved at reducere eller udvide de mindst vigtige billedområder.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Retarget">Flere oplysninger</a>.
info
722
Change color of individual pixels.
Skift farve på enkelte pixel.
info
723
Change color of the stop selected in the gradient above.
Skift farve på det valgte stop i gradueringen ovenfor.
info
724
Change the resolution of the picture by setting its new dimenstions in pixels or in percents.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Resample">More information</a>.
Skift billedets opløsning ved at sætte dets nye dimension i pixel eller procent.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Resample">Flere oplysninger</a>.
info
725
Change the resolution of the picture by setting its new dimenstions in pixels or in percents.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Resample">Online documentation</a>.
Skift billedets opløsning ved at sætte ny størrelse i pixel eller procent.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Resample">Online hjælp</a>.
info
726
Change the scaling in vertical and horizontal directions.
Skift lodret og vandret skalering.
info
727
Channel 5...
info
728
Channel Gradient...
info
729
Channel Offset...
info
730
Channel Spin...
info
731
Chaos Gradients 2
info
732
Chaos Mirror...
info
733
Chaos Tile...
info
734
Charcoal...
info
735
Cheap Video Trick...
info
736
Checkered Tiling...
info
737
Choose Color
Vælg farve
info
738
Choose the height of the upper part [0-100%].
Vælg højden på øvre del [0-100%].
info
739
Choose the height of the upper part in pixels.
Vælg øverste dels højde i pixel.
info
740
Choose the width of the left part [0-100%].
Vælg bredde til venstre del [0-100%].
info
I wish there were...
Select background