Norwegian (Bokmål) phrases #1521-1540 for RealWorld Paint.COM 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1521
Height of the target image. Width is automatically computed to maintain original aspect ratio.
Høyde på markeringen i bildet. Automatisk beregnet bredde for å opprettholde det oppbrinnelige perspektivet.
info
1522
Height source
Høydekilde
info
1523
Height-map Displace
Høydekart-forskyving
info
1524
Height:
Høyde:
info
1525
Heizenberg's Mirror...
info
1526
Help
Hjelp
info
1527
Help path
info
1528
Help text:
Hjelpetekst:
info
1529
Help topic
Hjelpeemne
info
1530
Herf
info
1531
Hi-Spot...
info
1532
Hidden
Skjult
info
1533
Hide "Add" and "Manage" menu entries
Skjul "Legg til" og "Behandle" fra menyen.
info
1534
Hide manager
Skjul
info
1535
Hide tabs
Skjul faner
info
1536
Hide the "Add custom preset" and "Manage custom presets" commands from menu. You can re-enable them from layout configuration later.
Skjul "Legg til egendefinert forhåndsinnstilling" og "Behandle tilpassede forhåndsinnstillinger" kommandoer fra menyen. Du aktiverer dem fra brukergrensesnitt konfigurasjonen senere.
info
1537
Hide translated strings
Skjul oversatte fraser
info
1538
High ISO Noise Reduction...
Høy ISO støyredusering...
info
1539
High Pass Sharpening...
info
1540
High speed
Høy hastighet
info
Vista & Win 7 icons
What about ICL files?