Norwegian (Bokmål) phrases #2701-2720 for RealWorld Paint.COM 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2701
Resize by setting
info
2702
Resize image
Endre størrelse
info
2703
Resize the selection to cover the entire image.
Endre størrelse på markeringen til å skjule start bildet.
info
2704
Resizing from %s x %s to %s x %s pixels.
Endrer størrelse fra %s x %s til %s x %s piksler.
info
2705
Resolution:
Oppløsning:
info
2706
Respect alpha
Respekter gjennomsiktighet
info
2707
Respect image opacity
Respekter bilde gjennomstiktighet
info
2708
Respect the alpha channel of the filled image and do not fill transparent areas.
Respekter gjennomsiktighets kanalen for fylte bilder og ikke fyll gjennomsiktige områder.
info
2709
Restore
Gjenopprett
info
2710
Restore database
Gjenopprett database
info
2711
Restore selection size
Marker med samme størrelse på nytt
info
2712
Retarget
Gjenmarkering
info
2713
Reticulation...
info
2714
Retouch with: %s
Endre med: %s
info
2715
Reverb...
info
2716
Reverse
info
2717
Rich-n-r...
info
2718
Richard Rosenman
info
2719
Right
Høyre
info
2720
Right-Left
Høyre-venstre
info
What about ICL files?
Select background