Turkish phrases #1021-1040 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1021
If enabled and selection does not exist, the commands will apply to the entire image.
info
1022
If enabled and source image lacks alpha channel, the application will attempt to detect background color and remove the background.
Etkinleştirilirse ve kaynak görüntü alfa kanalı içermiyorsa, uygulama arka plan rengini algılamaya ve arka planı kaldırmaya çalışır.
info
1023
If enabled, a internal view will not be closed when another document part is selected. This will preserve the state of the view when the document part is re-opened.
info
1024
If enabled, all changes to configuration will be saved and restored when this operation is run again.
Etkinleştirilmişse, bu işlem tekrar çalıştırıldığında tüm yapılandırma değişiklikleri kaydedilir ve geri yüklenir.
info
1025
If enabled, all changes to the GUI layout (including last used filter values, panel sizes, splitter positions, active tabs, etc.) will be automatically saved when window or document is closed.
Etkinleştirildiğinde, pencere veya belge kapatıldığında GUI düzenindeki tüm değişiklikler (son kullanılan filtre değerleri, panel boyutları, ayırıcı konumları, etkin sekmeler vb. dahil) otomatik olarak kaydedilir.
info
1026
If enabled, application will ask to save modified document when window with that document is closing.
Etkinleştirilirse, uygulama, belgenin bulunduğu pencere kapandığında değiştirilen belgeyi kaydetmeyi soracaktır.
info
1027
If enabled, images will be copied from currently selected frame.
Etkinleştirildiğinde, görüntüler seçili olan çerçeveden kopyalanacaktır.
info
1028
If enabled, menu commands related to layout configuration and switching will be visible in main menu.
Etkinleştirildiğinde, mizanpaj konfigürasyonu ve geçiş ile ilgili menü komutları ana menüde görünecektir.
info
1029
If enabled, panel height must be specified. Otherwise, internal view's optimum height or default height is used.
info
1030
If enabled, previous selected values will be remembered.
info
1031
If enabled, tabs are not displayed and pages must be switched using alternative methods.
info
1032
If enabled, the 4- and 8-bits images will be re-created even if they already exist.
info
1033
If enabled, the application will gather information about untranslated strings and allow their translation.
Etkinleştirilmişse, uygulama çevrilmemiş dizeler hakkında bilgi toplar ve çevirilerine izin verir.
info
1034
If enabled, the application will prevent quality loss in unchanged regions of a JPEG image.
Etkinleştirildiğinde, uygulama JPEG görüntüsünün değişmeyen bölgelerinde kalite kaybını önleyecektir.
info
1035
If enabled, the filter will be applied to color channels only, leaving the alpha channel intact.
Etkinleştirildiğinde, filtre yalnızca renkli kanallara uygulanır ve alfa kanalı bozulmadan kalır.
info
1036
If enabled, the icon will be taken from first selected subcommand.
info
1037
If enabled, the inserted image will be initialized using a copy of the currently selected image.
info
1038
If enabled, the output image will always have square proportions.
Etkinleştirilmişse, çıktı görüntüsü her zaman kare oranlarına sahip olacaktır.
info
1039
If enabled, the shape will appear sunken insted of pulled out.
Etkinleştirilirse, dışarı çekilmek yerine şekil batık görünecektir.
info
1040
If enabled, the view will be able to create and use arbitrary selections.
info
Vista & Win 7 icons
What about ICL files?