Turkish phrases #1081-1100 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1081
Import color swatches from a file.
Renk örneklerini bir dosyadan içe aktarın.
info
1082
Import cursor
İşaretçi al
info
1083
Import cursor in Linux XCursor format.
Linux XCursor biçiminde imleci içe aktarın.
info
1084
Import file
Dosyayı içe aktar
info
1085
Import images that best fit the default Windows cursor format (32x32 pixels)
Varsayılan Windows imleç biçimine (32x32 piksel) en uygun görüntüleri içe aktarın
info
1086
Import layer...
Katmanı içe aktar...
info
1087
Import mask...
Maskeyi içe aktar...
info
1088
In case of conflict, keep current file.
info
1089
In case of conflict, use imported file.
info
1090
In case of conflict, use newer file.
info
1091
In multi-point mode, the flood filing has multiple starting points. Final pixel difference is the minumum difference from each start point.
info
1092
Increase brightness
info
1093
Increase contrast
info
1094
Increase image magnification by one step.
Görüntü büyütmeyi bir adımda artırın.
info
1095
Increase opacity
Opaklığı arttırın
info
1096
Increase opacity (alpha) using brush tool.
Fırça aracını kullanarak opaklığı (alfa) artırın.
info
1097
Increase or decrease canvas size, define position of the original image.
Tuval boyutunu arttırın veya azaltın, orijinal görüntünün konumunu tanımlayın.
info
1098
Increase or decrease canvas size. Define position of the original image.
Tuval boyutunu artırın veya azaltın. Orijinal görüntünün konumunu tanımlayın.
info
1099
Increase outline width
Anahat genişliğini artırın
info
1100
Increase pixels' transparency.
Piksellerin şeffaflığını arttırın.
info
Select background
Vista & Win 7 icons