Turkish phrases #1561-1580 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1561
Recall mask
Hatırlama maskesi
info
1562
Recall the mask stored by the "Store mask" command.
"Mağaza maskesi" komutu tarafından saklanan maskeyi hatırlayın.
info
1563
Recent
En Son
info
1564
Recently modified files
Son değiştirilen dosyalar
info
1565
Recently used colors
En son kullanılan renkler
info
1566
Recommended for layer styles
Katman stilleri için önerilir
info
1567
Rectangle
Dikdörtgen
info
1568
Rectangular border...
Dikdörtgensel sınır...
info
1569
Red
Kırmızı
info
1570
Reduce the selected area by 1 pixel.
Seçilen alanı 1 piksel azaltın.
info
1571
Refresh
Yenile
info
1572
Refresh thumbnail|Remove from list|
Küçük resmi yenile|Listeden kaldır|
info
1573
Regmos
info
1574
Relative
İlişkili
info
1575
Relative speed of the animation in range 25% to 400%.
Animasyonun göreceli hızı % 25 ila % 400 aralığında.
info
1576
Release to Public Domain
Kamu Malı İçin Bırakın
info
1577
Remember configuration
Yapılandırmayı hatırla
info
1578
Remove Empty Border
Boş Kenarlığı Kaldır
info
1579
Remove already translated strings from the list.
Zaten çevrilmiş dizeleri listeden kaldırın.
info
1580
Remove folder from favorites
Klasörü favorilerden kaldır
info
What about ICL files?
I wish there were...