Turkish phrases #1841-1860 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1841
Split direction:
Bölünmüş yön:
info
1842
Split image to tiles of defined size and set color of each tile to the average color of its original pixels.
Görüntüyü tanımlı boyuttaki döşemelere ayırın ve her döşemenin rengini orijinal piksellerinin ortalama rengine ayarlayın.
info
1843
Spread the color of each pixel to the surrounding pixels.
Her pikselin rengini çevresindeki piksellere yayın.
info
1844
Square
Kare
info
1845
Square caps
Kare kapaklar
info
1846
Standard drop shadow
Standart damla gölge
info
1847
Standard effect:
info
1848
Standard size (32x32 pixels)
Standart boyut (32x32 piksel)
info
1849
Start &page:
Başlangıç sayfası:
info
1850
Start color:
Başlangıç rengi:
info
1851
State Synchronization ID
info
1852
Static
Statik
info
1853
Static Cursor
Statik İmleç
info
1854
Static cursor
Statik imleç
info
1855
Static cursor files
Statik imleç dosyaları
info
1856
Steps
info
1857
Stock colors
Stok renkleri
info
1858
Stop animation
Animasyonu durdur
info
1859
Storage picker
info
1860
Store current image mask for later use. The stored mask will last as long as this window and document.
Daha sonra kullanmak için geçerli görüntü maskesini saklayın. Saklı maske bu pencere ve belge boyunca geçerli olacak.
info
Select background
What about ICL files?