Turkish phrases #1541-1560 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1541
Raster Image - Work with Selection
Raster Görüntü - Seçimle Çalışma
info
1542
Raster editor toolbar
Raster editörü araç çubuğu
info
1543
Raster image
Raster görüntü
info
1544
Rasterization
Rasterizasyon(pikselleştirme)
info
1545
Rasterization mode
info
1546
Rasterization mode controls the smoothness of shapes' edges.
Rasterleştirme modu, şekillerin kenarlarının düzgünlüğünü kontrol eder.
info
1547
Rasterize layer
Rastırize katman
info
1548
Re&size (resample)...
Yeniden boyutlandır (yeniden örnekle)...
info
1549
Ready
Hazır
info
1550
RealWorld Cursor Editor
RealWorld Cursor Editor
info
1551
RealWorld Cursor Editor Support Options
RealWorld Cursor Editor Destek Seçenekleri
info
1552
RealWorld Designer
info
1553
RealWorld Image
RealWorld Görüntüsü
info
1554
RealWorld Layered Image
RealWorld Katmanlı Görüntü
info
1555
RealWorld color swatches
RealWorld renk örnekleri
info
1556
RealWorld image files
RealWorld görüntü dosyaları
info
1557
RealWorld layered image files
RealWorld katmanlı görüntü dosyaları
info
1558
RealWorld menu commands
info
1559
RealWorld tagged database files
info
1560
RealWorld window layouts
info
I wish there were...
Select background