Turkish phrases #1601-1620 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1601
Resampling &method:
Yeniden örnekleme metodu:
info
1602
Rescale to %s
%s değerine ölçeklendir
info
1603
Reset plug-in configuration
info
1604
Resize
Yeniden boyutlandır
info
1605
Resize image
Görüntüyü yeniden boyutlandır
info
1606
Resize the selection to cover the entire image.
Bütün görüntüyü kapatmak için seçimi yeniden boyutlandır.
info
1607
Resizing from %s x %s to %s x %s pixels.
%s x %s'den %s x %s piksellerine yeniden boyutlandırma.
info
1608
Resizing method:
Yeniden boyutlandırma metodu:
info
1609
Resolution:
Çözünme:
info
1610
Respect alpha
info
1611
Respect image opacity
Görüntünün şeffaflığına riayet edin
info
1612
Respect the alpha channel of the filled image and do not fill transparent areas.
Doldurulan görüntünün alfa kanalına riayet edin ve saydam alanları doldurmayın.
info
1613
Restore database
info
1614
Restore selection size
Seçim boyutunu geri yükle
info
1615
Retouch with: %s
Rötuş ile: %s
info
1616
Reverse frame order
Çerçeve düzenini tersine çevirin
info
1617
Reverse the order of selected frames or of all frames if less than two are selected.
İkiden az seçilirse, seçilen çerçevelerin veya tüm çerçevelerin sırasını tersine çevirin.
info
1618
Rezizing method controls whether to scale or crop the image.
Yeniden boyutlandırma yöntemi, görüntüyü ölçeklendirmenizi veya kırpmanızı denetler.
info
1619
Ridged edges
Çıkıntılı kenarları
info
1620
Right
Sağ
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons