Turkish phrases #821-840 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
821
Enable this option to create interlaced images for web usage.
info
822
Enable to use simple gradient (primary -> secondary color); disable to define custom gradient.
Basit gradyanı (birincil -> ikincil renk) kullanabilmek için etkinleştirin; özel gradyanı tanımlamak için devre dışı bırakın.
info
823
Enabled
Etkin
info
824
End color:
Son renk:
info
825
Enrich the drawn shape by drawing darker and brigher stripes.
Çizilmiş şekli daha koyu ve daha parlak çizgiler çizerek zenginleştirin.
info
826
Enter a number to set single color channel of the current color. Press Enter to go to next channel.
Geçerli rengin tek renk kanalını ayarlamak için bir numara girin. Sonraki kanala gitmek için Enter tuşuna basın.
info
827
Enter color in hexadecimal web format as RRGGBB or include alpha channel using AARRGGBB format.
RRGGBB olarak onaltılık web biçiminde renk girin veya AARRGGBB biçimini kullanarak alfa kanalı ekleyin.
info
828
Enter value for a single color component. Range and accuracy can be set in application options.
Tek bir renk bileşeni için değer girin. Uygulama seçeneklerinde aralık ve doğruluk ayarlanabilir.
info
829
Entire image
info
830
Environment map
info
831
Environment map...
Çevre haritası...
info
832
Exe script
info
833
Execution
Uygulama
info
834
Explanation of this command's function.
info
835
Export Database
info
836
Export File
info
837
Export Image
Görüntüyü Dışa Aktar
info
838
Export Window Layout Configuration
info
839
Export current color swatches to a file.
Mevcut renk örneklerini bir dosyaya aktar.
info
840
Export file
Dosyayı dışa aktar
info
Select background
I wish there were...