Turkish phrases #1861-1880 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1861
Store mask
Mağaza maskesi
info
1862
Store the style of the current layer into a file.
info
1863
Strenght parameter controls strenght of the applied effect. Strenght of 1 indicates normal effect strenght.
Güç parametresi uygulanan efektin gücünü kontrol eder. 1 gücü normal efekt gücünü gösterir.
info
1864
Strength
Güç
info
1865
Strength of the effect applied on the retouched pixels. The strength may be negative or bigger than 100%.
Efektin gücü rötuşlu piksellere uygulanır. Güç negatif veya 100%'den daha büyük olabilir.
info
1866
Strength of the selected standard effect.
info
1867
Strength:
Güç:
info
1868
Structure - Item Value
Yapı - Öğe Değeri
info
1869
Structure - Select Root
Yapı - Kök Seç
info
1870
Structure - Tree
Yapı - Ağaç
info
1871
Style ID
info
1872
SubMenu
info
1873
Sunken
info
1874
Sunken shape
Batık şekli
info
1875
Support further development of this application by a donation.
Bağış yaparak bu uygulamanın daha fazla gelişmesini destekleyebilirsiniz.
info
1876
Swap colors
Renkleri değiştir
info
1877
Swap positions of layers.
Katmanların yerlerini değiştirin.
info
1878
Swap primary and secondary colors used for image editing.
Görüntü düzenleme için kullanılan birincil ve ikincil renkleri değiştirin.
info
1879
Swap the colors.
info
1880
Swatch with default and custom colors
Varsayılan ve özel renkler ile renk örneği
info
Vista & Win 7 icons
Select background