Turkish phrases #1981-2000 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1981
Toolbar ID
info
1982
Toolbar name
info
1983
Top
Üst
info
1984
Top left
Sol üst
info
1985
Top right
Sağ üst
info
1986
Transform the image from cartesian coordinates (x, y) to polar coordinates (r, φ).
Görüntüyü kartezyen koordinatlardan (x, y) polar koordinatlara (r, φ) dönüştürün.
info
1987
Transform the image from polar coordinates (r, φ) to cartesian coordinates (x, y).
Görüntüyü kutupsal koordinatlardan (r, φ) kartezyen koordinatlara (x, y) dönüştürün.
info
1988
Transformation
Dönüşüm
info
1989
Transition
info
1990
Transition size
info
1991
Translated string:
Çeviri dizesi:
info
1992
Translation table contains %i items. Press Update to check if more are available.
Çeviri tablosu %i öğe içeriyor. Daha fazla kullanılabilir olup olmadığını kontrol etmek için Güncelleme'ye basın.
info
1993
Translation table contains %i items. There are also %i items translated by you. Press Upload to make them available for others.
Çeviri tablosu %i öğe içeriyor. Ayrıca, sizin tarafınızdan çevrilen %i öğe var. Başkaları için kullanılabilir hale getirmek için Yükle'ye basın.
info
1994
Translation table is not available; try downloading it or help by translating yourself.
Çeviri tablosu mevcut değildir; indirmeyi deneyin veya kendiniz tercüme ederek yardımcı olun.
info
1995
Translation tables for this language are not available.
Bu dil için çeviri tabloları mevcut değildir.
info
1996
Translator mode
Çevirmen modu
info
1997
Transparency
Şeffaflık
info
1998
Turn the image upside down.
Görüntüyü ters çevirin.
info
1999
Tutorials
Öğreticiler
info
2000
Type
Tür
info
What about ICL files?
Select background