Turkish phrases #1961-1980 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1961
This wizard creates a new image from the current content of your desktop. This window will disappear for a moment while capturing is performed.
Bu sihirbaz, masaüstünüzün mevcut içeriğinden yeni bir görüntü oluşturur. Yakalama yapılırken bu pencere bir an için kaybolacaktır.
info
1962
This wizard imports a cursor in the Linux XCursor format and converts it to Windows cursor.
Bu sihirbaz, Linux XCursor biçiminde bir imleci içe aktarır ve Windows imlecine dönüştürür.
info
1963
This wizard opens a raster image from the clipboard. Images can be placed on clipboard using the Copy or Copy Image command in graphic editors. Content of any window can be capured by pressing ALT+PrtScn keys while the window is active.
Bu sihirbaz panodan bir raster görüntü açar. Görüntüler, grafik editörlerde Kopyala veya Görüntü Kopyala komutu kullanılarak panoya yerleştirilebilir. Pencere etkinken herhangi bir pencerenin içeriği ALT+PrtScn tuşlarına basarak yakalanabilir.
info
1964
Thumbnails
info
1965
Tiles
info
1966
Time each fire particle lives. Cannot be higher than the number of frames.
info
1967
Tip: Click the lightbulb in Help menu for context help.
İpucu: İçerik yardımı için Yardım menüsündeki ampulü tıklayın.
info
1968
Tip: Drag and drop a cursor file from Windows Explorer on one of the panels and then click Apply to use that cursor.
İpucu: Bir imleç dosyasını Windows Gezgini'nden panellerin birinde sürükleyip bırakın ve ardından imleci kullanmak için Uygula'ya tıklayın.
info
1969
Tip: Drag in arrow direction.
İpucu: Ok yönünde sürükleyin.
info
1970
To add new custom icons, drag icon files from a file manager and drop them on this dialog.
Yeni özel simgeler eklemek için, simge dosyalarını bir dosya yöneticisinden sürükleyin ve bu iletişim kutusuna bırakın.
info
1971
Tolerance is increased in continuous areas and reduced for bumpy areas.
info
1972
Tolerance:
Hata payı:
info
1973
Tool ID
info
1974
Tool ID:
info
1975
Tool has no options.
Aracın seçeneği yok.
info
1976
Tool presets
Araç hazır ayarları
info
1977
Tool properties
Araç özellikleri
info
1978
Tool state sync ID:
Araç durumu senkronizasyon kimliği:
info
1979
Tool state sync-ID:
info
1980
ToolBar
ToolBar
info
What about ICL files?
Select background