Turkish phrases #681-700 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
681
Define Custom Preset
Özel Hazır Ayarı Tanımla
info
682
Define a shape by drawing its outline with mouse.
info
683
Define what should be displayed on a color button popup palette and how should the color picker dialog look like.
Bir renk düğmesi açılır paletinde görüntülenecek şeyleri ve renk seçici iletişim kutusunun nasıl görüneceğini tanımlayın.
info
684
Defines how are the pixels in the source rectangle mapped to the destination quadrangle.
Kaynak dörtgendeki piksellerin hedef dörtgene nasıl eşlendiğini tanımlar.
info
685
Defines how to combine fill pattern with previous content.
Dolgu şablonunu önceki içerikle nasıl birleştireceğinizi tanımlar.
info
686
Defines how to handle EXIF metadata.
EXIF meta verilerinin nasıl işleneceğini tanımlar.
info
687
Defines how to obtain the height map for bevel effect.
Eğim etkisi için yükseklik haritasının nasıl alınacağını tanımlar.
info
688
Defines how to select a document part from the whole document.
info
689
Defines the strategy for the undo operation. Some document types may only support selected modes.
İşlemi geri alma stratejisini tanımlar. Bazı belge türleri yalnızca seçili modları destekleyebilir.
info
690
Defines where is the new frame placed.
Yeni çerçevenin nereye yerleştirildiğini tanımlar.
info
691
Defines, where to place the outline.
Ana hatları nereye yerleştireceğinizi tanımlar.
info
692
Defines, where will be the object positioned in the output image if relative size is less than 100%.
Göreceli boyutun % 100'den az olması durumunda çıktı görüntüsünde konumlandırılan nesnenin nerede olacağını tanımlar.
info
693
Deform picture by applying a bilinear or a perspective transformation.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Transform">More information</a>.
Bir doğrusal veya perspektif dönüşümü uygulayarak görüntüyü deforme edin.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Transform">Daha fazla bilgi</a>.
info
694
Delete
Sil
info
695
Delete custom colors
ozel renkleri sil
info
696
Delete file
Dosyayı sil
info
697
Delete frame
Çerçeveyi sil
info
698
Delete layer(s)
Katman(lar)ı sil
info
699
Delete selected image(s) from cursor.
info
700
Delete vertex
Köşeyi sil
info
What about ICL files?
Vista & Win 7 icons