Turkish phrases #921-940 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
921
Generate a natural, organic looking image.
Doğal, organik görünümlü bir görüntü oluşturun.
info
922
Gesture
info
923
Gestures
info
924
Gestures - Apply
Hareketler - Uygula
info
925
Gestures - Automatic Zoom
Hareketler - Otomatik Yakınlaştır
info
926
Gestures - Draw Mode
Hareketler - Çizim Modu
info
927
Gestures - Fill Style
Hareketler - Dolgu Stili
info
928
Gestures - Outline
Hareketler - Anahat
info
929
Gestures - Redo
Hareketler - Yinele
info
930
Gestures - Swap Colors
Hareketler - Renkleri Değiştir
info
931
Gestures - Switch Tool
Hareketler - Geçiş Aracı
info
932
Gestures - Undo
Hareketler - Geri Al
info
933
Go back to support options
Destek seçeneklerine geri dönün
info
934
Go to last folder visited
Ziyaret edilen son klasöre git
info
935
Go up one level
Bir seviye yukarı çık
info
936
Gradient steps including first and last:
İlk ve son dahil olmak üzere gradyan adımları:
info
937
Green
Yeşil
info
938
Grid size
info
939
Group files
info
940
Grow selection
Seçimi büyütün
info
Select background
What about ICL files?