Turkish phrases #761-780 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
761
Donate...
Bağışla...
info
762
Dot count
info
763
Down
Aşağı
info
764
Down-Left
Aşağı-Sol
info
765
Down-Right
Aşağı-Sağ
info
766
Down-Up
Aşağı-Yukarı
info
767
Download
İndir
info
768
Drag and drop
info
769
Drag hot spot
info
770
Drag the picture with your mouse to move it, zoom in and out with your mouse wheel. Alternatively use arrows, + and - keys.
info
771
Drag the points to specify a perspective transformation. Keep the polygon convex.
Bir perspektif dönüşümü belirtmek için noktaları sürükleyin. Çokgen dışbükeyini koruyun.
info
772
Drag the slider to adjust brightness.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>.
Parlaklığı ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Daha fazla bilgi</a>.
info
773
Drag the slider to adjust color saturation.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>.
Renk doygunluğunu ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Daha fazla bilgi</a>.
info
774
Drag the slider to adjust contrast.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>.
Kontrastı ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Daha fazla bilgi</a>.
info
775
Drag the slider to adjust gamma-correction.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>.
Gama düzeltmesini ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Daha fazla bilgi</a>.
info
776
Drag the slider to set image height.
info
777
Drag the slider to set image width.
info
778
Drag the slider to set new animation speed in range 25 to 400%.
Yeni animasyon hızını % 25 ila 400 aralığında ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.
info
779
Drag the sliders to adjust colors.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Online documentation</a>
info
780
Drag with your mouse from a point where the object touches ground upwards to create a projected shadow.
Yansıtılan bir gölge oluşturmak için nesnenin yukarı doğru yere temas ettiği noktadan farenizle sürükleyin.
info
I wish there were...
Select background