Hungarian phrases #161-180 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
161
Alignment:
Igazítás:
info
162
All files
Összes fájl
info
163
All supported files
Összes támogatott fájl
info
164
All tags:
Összes címke:
info
165
Allows you to quickly change the convolution matrix to one of the commonly used filters.
Lehetővé teszi a konvolúciós mátrix gyors változtatását ami az egyik leggyakrabban használt szűrő.
info
166
Allows you to specify your own image zoom value.
Lehetővé teszi, a saját kép nagyítási érték megadását.
info
167
Alpha
Alfa
info
168
Alpha from brightness with: %s
Alfa a fényerőből: %s
info
169
Alpha threshold:
Alfa küszöb:
info
170
Always
Mindig
info
171
Amount
Mennyiség
info
172
Amount of edge rounding.
Az él lekerekítésének mennyisége.
info
173
Amount:
Mennyiség:
info
174
Angle
Szög
info
175
Angle of the cut edge.
Szöge a vágott szélétől.
info
176
Angle to rotate hues in an image.
A színárnyalat elforgatásának szöge a képben.
info
177
Angle:
Szög:
info
178
Animated PNG Image
Animált PNG-kép
info
179
Animated WebP Image
Animált WebP kép
info
180
Animation - Delete Frames
Animáció - Keret Törlése
info
What about ICL files?
I wish there were...