Hungarian phrases #901-920 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
901
Meta-filters
Meta-szűrők
info
902
Metadata
Metaadat
info
903
Metadata:
Metaadat:
info
904
Method
Módszer
info
905
Method specifying the target size.
Módszer a cél méret megadására.
info
906
Method used to encode international characters.
info
907
Method used to specify text size.
info
908
Method used to zoom pixels in or out.
A használt nagyitási módszer képpontban vagy ki.
info
909
Method:
Módszer:
info
910
Mirror
Vízszintes tükrözés
info
911
Mirror the image from left to right.
A kép vízszintes tükrözése.
info
912
Miter joins
Sarkos illesztés
info
913
Mode:
info
914
Modified
Módosítás
info
915
Modified date
Dátum módosítása
info
916
Modified on %s
Módosítva %s
info
917
Modify Handle Coordinates
Fogantyú koordináták módosítása
info
918
Modify selection using the "%s" tool. Hold down SHIFT, CTRL or both to add, negate or remove region from selection.
Kijelölés segítségével módosíthatja a(z) "%s" eszközt. Tartsa lenyomva a SHIFT, CTRL vagy mindkettőt amivel hozzáadhat, negálhat vagy eltávolíthat terület kijelölést.
info
919
Modify shapes in picture by pushing, collapsing or expanding specified areas.
Alakzat, kép módosítása rámenős, összecsukás és kibontás meghatározott területek.
info
920
Modify style...
Stílus módosítása...
info
What about ICL files?
Select background