Hungarian phrases #201-220 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
201
App-Tools: Layout Configuration
App-Tools: Elrendezés Konfigurálása
info
202
App-Tools: Layouts
App-Tools: Elrendezések
info
203
App-Tools: Layouts Management
App-Tools: Elrendezések Kezelése
info
204
App-Tools: Misc
App-Tools: Egyéb
info
205
App-Tools: Options
App-Tools: Beállítások
info
206
App-View: Custom Toolbar
App-View: Egyéni Eszköztár
info
207
App-View: Status Bar
App-View: Állapotsor
info
208
Application &options...
Felhasználási beállítás
info
209
Apply
Alkalmaz
info
210
Apply a bilinear or a perspective transformation.
A bilineáris vagy perspektíva transzformáció alkalmazása.
info
211
Apply an selected modifier on region defined by "%s" tool.
"A(z) % s" eszköz által meghatározott terület egy kijelölt módosító alkalmazni.
info
212
Apply custom convolution filter using up-to 31x31 matrix.
Egyéni konvolúciós szűrőt használata  31 x 31 mátrixig.
info
213
Apply custom convolution filter using up-to 31x31 matrix.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Convolution">More information</a>.
Egyéni konvolúciós szűrőt használata  31 x 31 mátrixig.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Convolution">További információ</a>
info
214
Apply filter or resize multiple images at once.
Használjon szűrőt, vagy méretezzen át több képet egyszerre.
info
215
Apply gamma-correction to compensate for non-linear display properties.
A gamma korrekció használata a nemlineáris megjelenítési tulajdonságok kompenzálására.
info
216
Apply gaussian blur on current mask.
A gauss életlenítés alkalmazása a jelenlegi maszknál.
info
217
Apply perspective projection, add shadow and reflection to create a cool looking screenshot.
info
218
Arbitrary Rotation
Tetszőleges elforgatás
info
219
Arbitrary coordinates
Tetszőleges koordináták
info
220
Area of Effect
info
What about ICL files?
Select background