Hungarian phrases #1261-1280 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1261
Rotate &right
Forgatás jobbra
info
1262
Rotate by 180°
 180°-os fordítás
info
1263
Rotate hue of every pixel by given angle.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Shift_Hue">More information</a>.
Az összes képpont színárnyalatának elforgatása a megadott szöggel.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Shift_Hue">További információ</a>
info
1264
Rotate image by 90, 180, or 270 degrees according to EXIF Orientation tag. Lossless rotation of .jpg files and EXIF updating is enabled.
info
1265
Rotate the image around its center by given angle.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Rotate">More information</a>.
A kép elforgatása a középpontja körül a megadott szöggel.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Rotate">További információ</a>
info
1266
Rotate the image by 180 degrees.
Kép elforgatása 180°-al.
info
1267
Rotate the image by 90 degrees if it results in larger prints or saved paper.
A kép elforgatása 90 fokkal, ha ennek következtében nagyobb nyomat vagy a megmentett papír.
info
1268
Rotate the image by 90 degrees to the left.
Kép elforgatása 90°-al balra.
info
1269
Rotate the image by 90 degrees to the right.
Kép elforgatása 90°-al jobbra.
info
1270
Rotate the image by an arbitrary angle.
Forgassa el a képet egy tetszőleges szögben.
info
1271
Round caps
Kerek vonalvégződés
info
1272
Round edges
Kerekített élek
info
1273
Round joins
Kerek illesztés
info
1274
S&quare
Négyzet
info
1275
Satin
Szatén
info
1276
Saturation
Telítettség
info
1277
Saturation controls how intense are the colors. Lower the value to make the image more black-and-white and vice versa.
A telítettség a színek intenzitását szabályozza. Alacsonyabb értéknél a kép fekete-fehér lesz és fordítva.
info
1278
Save &as...
Mentés másként
info
1279
Save Document
Dokumentum Mentése
info
1280
Save Selected Area
A kijelölt terület mentése
info
What about ICL files?
I wish there were...