Hungarian phrases #1481-1500 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1481
This list contains names of currently available layouts. Use the toolbar buttons above the box to control the layouts. Double-click an layout to configure it.
Ez a lista tartalmazza a jelenleg rendelkezésre álló elrendezéseket. Felül a mezőben az eszköztár gombjai segítségével állíthatja be az elrendezéseket. Kattintson duplán az elrendezésben a beállításhoz.
info
1482
This operation will be performed on the transformed document.
Ezt a műveletetet fogja elvégezni az átalakított dokumentumon.
info
1483
This parameter controls the maximum coverage of each painted pattern.
Ez a paraméter határozza meg minden festett mintát maximális lefedettségét.
info
1484
This setting controls how to combine the outline with the original shape.
Ez a beállítás szabályozza, hogyan lehet kombinálni a körvonalat, az eredeti alakzattal.
info
1485
This table shows file types supported by this application. Set a check mark to the left of a file type that should be associated in shell.
Ez a táblázat az alkalmazás által támogatott fájltípusokat tartalmazza. Jelölje be a bal oldalon hogy melyik típust rendelje hozzá a programhoz.
info
1486
This value constrols shadow density. Higher value means darker shadow.
Itt lehet beállítani az árnyék sűrűségét. Magasabb értéknél az árnyék sötétebb.
info
1487
This view allows you to modify raster images using drawing tools. Controls:\n - Zoom in and out by rotating mouse wheel. Pan by dragging with middle button (wheel) pressed. CTRL = smooth zoom.\n - Left mouse button activates the current edit tool. SHIFT and CTRL keys modify behavior of some tools.\n - Use right mouse button to perform mouse gestures. Right-click for context menu.
info
1488
This window shows structure of the configuration. Select an item to display its configuration in the right pane. Items marked with small dialog icon have custom configuraton dialogs.
Ebben az ablakban láthatóak a beállítások. Jelöljön ki egy elemet, a jobb oldali ablaktáblában a konfiguráció megjelenítéséhez. Az elem egy kis párbeszéd ikonnal van megjelölve tekintettel az egyéni beállítás párbeszédablakokra.
info
1489
This wizard creates a new image from the current content of your desktop. This window will disappear for a moment while capturing is performed.
Az asztal jelenlegi tartalma egy új kép létrehozása varázsló segítségével Ebben az ablakban egy pillanatra eltűnik, míg a rögzítés történik.
info
1490
This wizard opens a raster image from the clipboard. Images can be placed on clipboard using the Copy or Copy Image command in graphic editors. Content of any window can be capured by pressing ALT+PrtScn keys while the window is active.
Ez a varázsló megnyitja a vágólapon lévő raszterképet. A képet a vágólapra, a másolás paranccsal vagy a kép másolása paranccsal kell a grafikus szerkesztőkből elhelyezni. Bármelyik ablak tartalmát a vágólapra lehet helyezni az ALT+PrtScn capured megnyomásával, amíg az ablak aktív.
info
1491
Threshold
Küszöb
info
1492
Threshold:
Küszöb:
info
1493
Thumbnails
Bélyegképek
info
1494
Tile crop (16x16 pixels)
info
1495
Tile crop helps to crop the image at MCU boundaries to enable lossless JPEG cropping.
info
1496
Tiles
Mozaik
info
1497
Tip: Drag and drop Adobe® Photoshop® filters (.8bf) on this window.
Tipp: Húzzon Adobe® Photoshop® szűrőket (.8bf) ebbe az ablakba.
info
1498
Tip: Drag in arrow direction.
Tipp: Húzza a nyíl irányába.
info
1499
Tip: Hold CTRL key to set reference point.
Tipp: Tartsa lenyomva a CTRL gombot hivatkozási pont beállításához.
info
1500
Tolerance
Tolerancia
info
Select background
Vista & Win 7 icons