Hungarian phrases #721-740 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
721
Identifier of the PiPL resource of this plug-in, use #n if resource is identified by numeric ID n.
Ennek a plug-in nak a PiPL erőforrás azonosítója, ha az erőforrás #n numerikus azonosítóját használják.
info
722
Identifier of the active draw tool.
Az aktív rajz eszköz azonosítója.
info
723
Identifier of the active fill style.
Az aktív kitöltésstílus azonosítója.
info
724
Identifier of the fill style.
A kitöltés stílusának azonosítója.
info
725
Identifier of the image mask.
A kép maszk azonosítója.
info
726
Identifier of the state that holds the current selection mask.
info
727
Identifier of the view state holding the image mask.
A képen látható maszk állapot azonosítója.
info
728
Identifier of the view used for operation result preview.
A művelet eredmény előnézetnél használt nézet azonosítója.
info
729
If checked, pixels are copied using constant offset. If unchecked, pixels are always copied from selected point.
Ha be van jelölve, a képpontok kerülnek, állandó eltolás használatával. Ha nincs bejelölve, képpontok mindig kiválasztott pont lesz átmásolva.
info
730
If checked, the parameter will be influenced by pen pressure if tablet is available.
Ha be van jelölve, ezt a paramétert a toll nyomása befolyásolni fogja, ha egy digitális rajztábla is a rendelkezésére áll.
info
731
If dashing is enabled, the pattern can consist of up to 32 'space' and '-' characters representing the dashing.
Ha a szaggatás engedélyezve van, a minta akár 32 'szünetből' és '-' karakterből álló szaggatott vonal lesz.
info
732
If enabled, menu commands related to layout configuration and switching will be visible in main menu.
Ha engedélyezve van, menüparancsok kapcsolatos elrendezési beállítása és kapcsolodása lesz látható a főmenüben.
info
733
If enabled, the 'Manage Filters command will not be displayed in menu. Plug-ins may always be modified using layout configuration dialog.
Ha engedélyezve van, a 'Szűrők kezelése' parancs nem jelenik meg a menüben. A plug-in elrendezés beállítások mindig módosíthatóak ezzel a párbeszédpanellel.
info
734
If enabled, the application will gather information about untranslated strings and allow their translation.
Ha ez be van kapcsolva, a program lehetővé teszi a le nem fordított szövegek lefordítását.
info
735
If enabled, the application will prevent quality loss in unchanged regions of a JPEG image.
info
736
If enabled, the filter will be applied to color channels only, leaving the alpha channel intact.
Ha engedélyezve van, a szűrő csak a színcsatornákra vonatkozik, így az alfa csatorna ép marad.
info
737
If enabled, the glowing will keep the color of the glowing object.
info
738
If enabled, the output image will always have square proportions.
Ha engedélyezve van, a kimeneti kép mindig megtartja a négyzet arányait.
info
739
If enabled, the shape will appear sunken insted of pulled out.
Ha engedélyezve van akkor az alakzat behorpadva jelenik meg a kihúzáskor.
info
740
If enabled, the text be printed skewed.
info
What about ICL files?
Select background