Hungarian phrases #1281-1300 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1281
Save changes to %s ?
Menti a(z) %s módosításokat ?
info
1282
Save copy of the image as .jpg without metadata and with compresson set by defautl to 85%.
A kép másolatát .jpg formátumban mentse metaadatok nélkül és alapértelmezés szerint 85% -os tömörítéssel.
info
1283
Save current mask to file as a grayscale image.
Az aktuális maszk fájlba mentése egy szürkeárnyalatos képen.
info
1284
Save document
Dokumentum mentése
info
1285
Save for web...
Mentés webws grafikaként
info
1286
Save layout as:
Elrendezés mentése mint:
info
1287
Save optional attributes like background color, resolution, and gamma.
info
1288
Save style...
Stílus mentése...
info
1289
Save the active document with a new name.
A jelenlegi dokumentum mentése új néven.
info
1290
Save the active document.
Aktív dokumentum mentése
info
1291
Save the image in selected layer into a file.
A kijelölt rétegen lévő kép mentése egy fájlba.
info
1292
Save the selected area of the image or the entie image if nothing is selected.
A kijelölt terület vagy a teljes kép mentése ha semmi sincs kijelölve.
info
1293
Save unchanged
Mentés változatlan
info
1294
Save|Close document saving changes.
Mentés|A dokumentum bezárása és a változtatások mentése.
info
1295
Scale to fit paper
Papírmérethez igazítás
info
1296
Scale:
Méretezés:
info
1297
Scatter
szórás
info
1298
Search the help for selected phrase.
A kiválsztott mondat keresése a súgóban.
info
1299
Secondary color
Másodlagos szín
info
1300
Secondary formats:
Másodlagos formátumok:
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...