Hungarian phrases #961-980 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
961
New text document
info
962
News
Újdonságok
info
963
No adjustment
Nincs igazítás
info
964
No caps
Nincs vonalvégződés
info
965
No fill
Nincs kitöltés
info
966
No help is available for this window area.
Ehhez az ablakterülethez nem áll rendelkezésre súgó.
info
967
No image in clipboard.
Nincs kép a vágólapon.
info
968
No outline
info
969
No recently used files found.
Nem található legutóbb használt fájl.
info
970
No smoothing
Nincs élsimítás
info
971
Noise removal
info
972
None
Nincs
info
973
Normal crop
info
974
Normal|Multiply|Screen|Add|Subtract|Average|Difference|Minimum (darken)|Maximum (lighten)|Overlay|Replace hue|Replace saturation|Replace brightness|Replace color|Silhouette
Normal|Multiply|Screen|Add|Subtract|Average|Difference|Minimum (darken)|Maximum (lighten)|Overlay|Replace hue|Replace saturation|Replace brightness|Replace color|Silhouette
info
975
Not constrained
info
976
Note
Megjegyzés
info
977
Note: handle coordinates will be sent to the tool exactly as entered, regardless of current coordinate mode. In case of invalid values, the results can be unexpected.
Megjegyzés: A pontosan megadott fogantyú koordináták lesznek elküdve az eszköznek, a jelenlegi koordináta módtól függetlenül. Érvénytelen értékek esetén, az eredmények is váratlanak.
info
978
Note: maximum and minimum zoom values may depend on the size of the window and the displayed image.
Megjegyzés: A maximális és minimális nagyítás értékek függenek az ablak méretétől és a megjelenített képtől.
info
979
Number of places behind the decimal point. Increase this value for higher precision color accuracy or when range is low.
A tizedespont mögötti helyek száma. Növelje ezt az értéket a nagyobb pontosságú színvisszaadásért vagy ha a tartomány alacsony.
info
980
OK
Ok
info
What about ICL files?
Select background