Hungarian phrases #821-840 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
821
Latest news, tutorials, support center.
Legfrissebb hírek, útmutatók, támogatási központ.
info
822
Layer Style
Rétegstílus
info
823
Layer effect files
Réteghatás fájlok
info
824
Layer painting
Réteg festés
info
825
Layer style
Réteg stílus
info
826
Layered Image
Rétegelt kép
info
827
Layered Image - Append Effect
info
828
Layered Image - Layer Effect
Rétegelt kép - Réteghatás
info
829
Layered Image - Layer Properties
Rétegelt kép - Réteg tulajdonságok
info
830
Layered Image - Manage Layers
Többrétegű kép - Rétegek kezelése
info
831
Layered Image - Rasterize Layer
Réteges kép - Réteg raszterezése
info
832
Layered Image - Switch Layer
info
833
Layered image editor
Rétegelt kép szerkesztő
info
834
Layers
Rétegek
info
835
Layout name:
info
836
Layout verb:
info
837
Learn about translating.
További információ a fordításról.
info
838
Left
Balra
info
839
Left-Right
Bal-Jobb
info
840
Left/Lower Pane
Bal/Alsó ablak
info
Select background
Vista & Win 7 icons