Turkish phrases #1161-1180 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1161
Raster Image - Remove Empty Border
Raster Görüntü - Boş Sınırı Kaldırma
info
1162
Raster Image - Remove Hue
Raster - Tonu Kaldır
info
1163
Raster Image - Remove Noise
info
1164
Raster Image - Render Fractal
info
1165
Raster Image - Resample
Raster Görüntü - Yeniden Örnekleme
info
1166
Raster Image - Rotate
Raster Görüntü - Döndürme
info
1167
Raster Image - Satin
info
1168
Raster Image - Seam Carving
info
1169
Raster Image - Shift Hue
Raster Görüntü - Renk Tonunu Değiştirme
info
1170
Raster Image - Transform
Raster Görüntü - Dönüşüm
info
1171
Raster Image - Unsharp Mask
info
1172
Raster Image - Vignetting
info
1173
Raster Image - Watermark
info
1174
Raster Image - Work with Selection
Raster Görüntü - Seçimle Çalışma
info
1175
Raster editor toolbar
Raster editörü araç çubuğu
info
1176
Raster layer
Raster katman
info
1177
Rasterization mode controls the smoothness of shapes' edges.
Rasterleştirme modu, şekillerin kenarlarının düzgünlüğünü kontrol eder.
info
1178
Re&size (resample)...
Yeniden boyutlandır (yeniden örnekle)...
info
1179
Re&target...
Yeniden hedefleyin...
info
1180
Ready
Hazır
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...