Turkish phrases #1301-1320 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1301
Select &all
Tümünü seç
info
1302
Select &all (%s)
Tümünü seç (%s)
info
1303
Select Brush Pattern
info
1304
Select Location
Konum Seç
info
1305
Select a mouse gesture here and then use the controls on the right side of the dialog to configure an operation that will be executed when this gesture is drawn in raster editor using right mouse button.
info
1306
Select a rectangle by dragging with mouse. Hold down SHIFT and/or CTRL to add, remove or negate current selection.
Fare ile sürükleyerek bir dikdörtgen seçin. Geçerli seçimi eklemek, kaldırmak veya iptal etmek için SHIFT ve / veya CTRL tuşunu basılı tutun.
info
1307
Select a region similar to the clicked pixel. Hold down CTRL and/or SHIFT to combine the new selection with the current one.
Tıklanan piksele benzer bir bölge seçin. Yeni seçimi geçerli olanla birleştirmek için CTRL ve/veya SHİFT tuşunu basılı tutun.
info
1308
Select a view to use.
info
1309
Select all objects that are currently not selected.
Şimdi seçilmeyen tüm nesneleri seçin.
info
1310
Select an effect to add:
Eklemek için bir efekt seçin:
info
1311
Select an effect to apply on the retouched pixels.
info
1312
Select color component used by the color areas to the left.
Soldaki renk alanları tarafından kullanılan renk bileşenini seçin.
info
1313
Select group of similar pixels near each pixel and blur them.
Her piksele yakın benzer piksel grubunu seçin ve bunları bulanıklaştırın.
info
1314
Select how to handle multiple open documents.
Birden çok açık belgeyi nasıl kullanacağınızı seçin.
info
1315
Select how to merge the current layer with the underlying layers.
Mevcut katmanı alttaki katmanlarla birleştirmeyi seçin.
info
1316
Select printer and print image.
info
1317
Select the preferred language. English will be used for strings unavailable in the selected language.
Tercih edilen dili seçin. Seçilen dilde kullanılamayan dizeler için İngilizce kullanılacaktır.
info
1318
Selected file formats will be used for newly created documents.
Seçilen dosya biçimleri yeni oluşturulan belgeler için kullanılacaktır.
info
1319
Selected formats will be used for newly created documents in the given order.
Seçilen biçimler, verilen sırayla yeni oluşturulan belgeler için kullanılacaktır.
info
1320
Selected page will be displayed if the application is started without parameters.
Uygulama parametreleri olmadan başlatılırsa seçilen sayfa görüntülenir.
info
Select background
What about ICL files?