Turkish phrases #261-280 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
261
Blending mode:
Karıştırma modu:
info
262
Blending:
Karıştırma:
info
263
Blue
Mavi
info
264
Blur
Bulanık
info
265
Blur background
Arka plan bulanıklık
info
266
Blur image using given blur radius.
Verilen bulanıklık yarıçapını kullanarak görüntüyü bulanıklaştırın.
info
267
Blur image using given blur radius.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Blur">More information</a>.
Verilen bulanıklık yarıçapını kullanarak görüntüyü bulanıklaştırın.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Blur">Daha fazla bilgi</a>.
info
268
Blur mask
Maske bulanıklığı
info
269
Blur pixels from center of the image to the edges.
Pikselleri görüntünün merkezinden kenarlara bulanıklaştırın.
info
270
Blur pixels from center of the image to the edges.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Blur">More information</a>.
Pikselleri görüntünün merkezinden kenarlarına bulanıklaştırın.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Blur">Daha fazla bilgi</a>.
info
271
Blur pixels in a circular manner.
Pikselleri dairesel biçimde bulanıklaştırın.
info
272
Blur radius in pixels.
Yarıçapı piksel cinsinden bulanıklaştır.
info
273
Blur:
Bulanık:
info
274
Bold
Kalın
info
275
Both
Her ikisi de
info
276
Bottom
Alt
info
277
Bottom left
Sol alt
info
278
Bottom right
Sağ alt
info
279
Bounds:
info
280
Box Blur
Bulanıklık kutusu
info
Vista & Win 7 icons
What about ICL files?