Turkish phrases #301-320 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
301
Cartesian to polar
Kutup için kartezyen
info
302
Center
Merkez
info
303
Center image on paper
info
304
Center the image in the smallest possible square or rectangle.
Görüntüyü mümkün olan en küçük kare veya dikdörtgen olarak merkezleyin.
info
305
Center the image in the smallest possible square or rectangle.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Remove_Empty_Border">More information</a>.
Görüntüyü mümkün olan en küçük kare veya dikdörtgen olarak merkezleyin.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Remove_Empty_Border">Daha fazla bilgi</a>.
info
306
Centered
Merkezli
info
307
Change Canvas Size
Tuval Boyutunu Değiştirme
info
308
Change an operation (or a sequence thereof) applied on the selected layer.
Seçilen katmana uygulanan bir işlemi (veya bir dizisini) değiştirin.
info
309
Change aspect ratio by reducing or extending the least important areas of the image.
Görüntünün en az önemli alanlarını azaltarak veya genişleterek en boy oranını değiştirin.
info
310
Change aspect ratio by reducing or extending the least important areas of the image.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Retarget">Online documentation</a>.
Resmin en az önemli alanlarını azaltarak veya genişleterek en boy oranını değiştirin.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Retarget">Çevrimiçi belgeler</a>.
info
311
Change color of individual pixels.
Tek tek piksellerin rengini değiştirin.
info
312
Change layer opacity
info
313
Change the resolution of the picture by setting its new dimenstions in pixels or in percents.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Resample">More information</a>.
Yeni boyutlarını piksel cinsinden veya yüzde olarak ayarlayarak görüntünün çözünürlüğünü değiştirin.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Resample">Daha fazla bilgi</a>.
info
314
Checkboard
Dama tahtası
info
315
Chips
Cips
info
316
Choose Color
Renk Seçin
info
317
Choose one of the beveling methods.
Eğim verme yöntemlerinden birini seçin.
info
318
Choose, how to open images in standard formats. Window layout for the selected document type must be installed.
Standart biçimlerde görüntülerin nasıl açılacağını seçin. Seçilen belge türü için pencere düzeni kurulmalıdır.
info
319
Chroma subsampling
Renk parlaklığı alt örneklemesi
info
320
Chroma:
Renk parlaklığı:
info
Select background
Vista & Win 7 icons