Polish phrases #1561-1580 for RealWorld Paint 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1561
Horizontal blur
Rozmycie poziome
info
1562
Horizontal division:
Podział poziomy:
info
1563
Horizontal edge detection
Wykrycie poziomych krawędzi
info
1564
Horizontal offset:
Offset poziomy:
info
1565
Hot Pixel Noise Remover...
info
1566
Hourglass
Klepsydra
info
1567
How is the shadow combined with the original shape.
Jak wygląda cień w połączeniu z oryginalnym kształłtem.
info
1568
How long to search for the most effective way of data compression.
info
1569
How many times to print the image.
info
1570
Hue
Odcień
info
1571
Hue Emboss...
info
1572
Hue and Cry...
info
1573
Hue of the colorized image.
Odcień koloryzowanego obrazu.
info
1574
Hue-Saturation and Luminostity-Alpha 2D areas
Odcień-nasycenie i jaskrawość-alfa obszarów 2D
info
1575
Hue:
Odcień:
info
1576
ID of the extracted document part. This ID is document specific. Refer to documentation of the used document to learn about its part IDs.
ID wyodrębnionej części dokumentu. To ID jest zależne od dokumentu. Zajżyj do dokumentacji użytego dokumentu aby dowiedzieć się o jego części  ID.
info
1577
ID:
ID:
info
1578
Ice White
info
1579
Ice...
info
1580
Ice4...
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...