Hungarian phrases #301-320 for Unicorn3D 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
301
Donate...
Adományozás...
info
302
Down
Le
info
303
Download
Letöltés
info
304
Drag control points
Vezérlő pontok húzása
info
305
Drag rotation grip point to rotate the associated object around local X axis.
Húzza a forgatás fogópontot a hozzá kapcsolódó objektummal együtt helyi X tengely körül hogy elforgassa azt.
info
306
Drag rotation grip point to rotate the associated object around local Y axis.
Húzza a forgatás fogópontot a hozzá kapcsolódó objektummal együtt helyi Y tengely körül hogy elforgassa azt.
info
307
Drag rotation grip point to rotate the associated object around local Z axis.
Húzza a forgatás fogópontot a hozzá kapcsolódó objektummal együtt helyi Z tengely körül hogy elforgassa azt.
info
308
Drag rotation grip point to rotate the associated object around vertical and horizontal screen-space axes.
Húzza a forgatás fogópontot a hozzá kapcsolódó objektummal együtt hogy bármelyik irányban elforgassa azt.
info
309
E&xit
&Kilépés
info
310
Edit item
Elem szerkesztése
info
311
Elevate degree
Fok emelése
info
312
Emission
Kibocsátás
info
313
Emission color is a color emanating from within the surface, no external light is needed to see the surface.
A kibocsátás szín egy belüről származó szín a felszínen, nincs szükség külső fényre a felszínen.
info
314
Emissive:
Kibocsátó:
info
315
Enable
Engedélyezés
info
316
Enable grid and change the current grid step.
Engedélyezi a rácsot és módosítja az aktuális rácslépést.
info
317
Enable grid and set it to a predefined value.
Engedélyezi a rácsot, és egy előre definiált érték készletet használ.
info
318
Enable to let the alpha channel in texture influence the transparency of the surface.
Engedélyezi hogy az alfa csatorna befolyásolja a felszín mintázat átláthatóságot.
info
319
Enable to specify your own diffuse texture and bumpmap. Texture allows you to put an image on a surface.
Engedélyezi a saját szórt mintázatot és a bumpmap megadását. A mintázat lehetővé teszi, hogy egy képet helyezzünk egy sima felületre.
info
320
Enable to specify your own material properties or disable to use default color.
Engedélyezi a saját anyag tulajdonságokat vagy letiltja az alapértelmezett szín használatát.
info
I wish there were...
What about ICL files?