Hungarian phrases #301-320 for Unicorn3D 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
301
Don't save|Close document discarding changes.
Ne mentsen|A dokumentum bezárása a módosítások elvetésével.
info
302
Donate...
Adományozás...
info
303
Down
Le
info
304
Download
Letöltés
info
305
Drag control points
Vezérlő pontok húzása
info
306
Drag rotation grip point to rotate the associated object around local X axis.
Húzza a forgatás fogópontot a hozzá kapcsolódó objektummal együtt helyi X tengely körül hogy elforgassa azt.
info
307
Drag rotation grip point to rotate the associated object around local Y axis.
Húzza a forgatás fogópontot a hozzá kapcsolódó objektummal együtt helyi Y tengely körül hogy elforgassa azt.
info
308
Drag rotation grip point to rotate the associated object around local Z axis.
Húzza a forgatás fogópontot a hozzá kapcsolódó objektummal együtt helyi Z tengely körül hogy elforgassa azt.
info
309
Drag rotation grip point to rotate the associated object around vertical and horizontal screen-space axes.
Húzza a forgatás fogópontot a hozzá kapcsolódó objektummal együtt hogy bármelyik irányban elforgassa azt.
info
310
E&xit
&Kilépés
info
311
Edit item
Elem szerkesztése
info
312
Elevate degree
Fok emelése
info
313
Emission
Kibocsátás
info
314
Emission color is a color emanating from within the surface, no external light is needed to see the surface.
A kibocsátás szín egy belüről származó szín a felszínen, nincs szükség külső fényre a felszínen.
info
315
Emissive:
Kibocsátó:
info
316
Enable
Engedélyezés
info
317
Enable grid and change the current grid step.
Engedélyezi a rácsot és módosítja az aktuális rácslépést.
info
318
Enable grid and set it to a predefined value.
Engedélyezi a rácsot, és egy előre definiált érték készletet használ.
info
319
Enable to let the alpha channel in texture influence the transparency of the surface.
Engedélyezi hogy az alfa csatorna befolyásolja a felszín mintázat átláthatóságot.
info
320
Enable to specify your own diffuse texture and bumpmap. Texture allows you to put an image on a surface.
Engedélyezi a saját szórt mintázatot és a bumpmap megadását. A mintázat lehetővé teszi, hogy egy képet helyezzünk egy sima felületre.
info
Select background
Vista & Win 7 icons