Hungarian phrases #541-560 for Unicorn3D 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
541
Perspective projection
Perspektívikus kivetítés
info
542
Pick database to use
Adatbázis kiválasztása a használathoz
info
543
Plug-ins
Plug-in ek
info
544
Point weight determines how much is a curve or a surface attracted to a control point.
A pont súlya határozza meg, hogy mennyire vonzza a vezérlőpont a görbét vagy a felületet.
info
545
Point weights
Pont súlyok
info
546
Points
Pontok
info
547
Points' coordinates will be multiplied by given values.
A pontok koordinátáit a megadott értékel kell szorozni.
info
548
Popup menu commands.
Felugró menü parancsok.
info
549
Power:
Teljesítmény:
info
550
Previous settings
Előzetes beállítások
info
551
Prism
Prízma
info
552
Prism is created by sweeping a polygon along a straight line.
A prízma egy egyenes mentén kihúzott sokszög.
info
553
Profile curve (2D)
Profil görbe (2D)
info
554
Pyramid
Piramis
info
555
Pyramid has a flat base and N triangular sides sloping invards and meeting at the top.
A piramis egy lapos alapból és N darab háromszögből áll amik a csúcsaiknál összeérnek.
info
556
Quit the application; prompts to save document if modified.
Kilép a alkalmazásból; kéri a dokumentum mentését, ha az módosult.
info
557
R&ight + Shift:
Jobb + Shift:
info
558
Radius
Sugár
info
559
Radius of the sphere.
A gömb sugara.
info
560
Raster Image
Raszterkép
info
Select background
I wish there were...