Bosnian phrases #481-500 for Unicorn3D 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
481
New Window
Novi prozor
info
482
New material
Novi materijal
info
483
News
Novosti
info
484
No
Ne
info
485
No culling
Bez raspodjele
info
486
No files matching specified criteria found.
Nema pronađenih fajlovi koji se podudaraju sa navedenim kriterijem.
info
487
No grid
Bez mreže
info
488
No recently used files found.
Nema pronađenih nedavno korištenih fajlova.
info
489
No view is occupying this area due to a invalid configuration. Please verify your configuration and eventually reset it to default values using the manager tool in Windows Start menu.
Zbog nevažeće konfiguracije nema prikaza obuhvata ovog područja. Molimo provjerite vaša podešavanja i eventualno resetujte ih na zadane (default) vrijednosti korištenjem alata za upravljanje na Windows Start meniju.
info
490
Normal
Normalno
info
491
Note
Bilješka
info
492
Number of places behind the decimal point. Increase this value for higher precision color accuracy or when range is low.
Broj mjesta iza decimalne tačke. Povećajte ovu vrijednost za veću preciznost boja ili kada je raspon mali.
info
493
OK
U redu
info
494
Object pixel size LOD
Veličina piksela objekta LOD
info
495
Object specifying command list.
Lista komandi za navedene objekte.
info
496
Object that controls the command in the window's context menu.
Objekt koji kontroliše komandama u kontekstualnom meniju prozora.
info
497
Objects far away from viewer will appear smaller.
Objekti koji udaljeni od posmatraća biće prikazani umanjeni.
info
498
On &key pressed:
Kada se pritisne &tipka:
info
499
On key pressed
Kada se pritisne tipka
info
500
One window per document
Jedan prozor po dokumentu
info
Select background
What about ICL files?