Bosnian phrases #21-40 for Unicorn3D 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
21
&Icons:
&Ikonice:
info
22
&Index...
&Indeks
info
23
&Insert
&Unesi
info
24
&LOD computation:
&LOD proračun:
info
25
&Left button:
&Lijevo dugme:
info
26
&Manage layouts...
&Upravljaj rasporedima...
info
27
&Middle button:
&Srednja tipka:
info
28
&Name:
&Ime:
info
29
&New...
&Novo
info
30
&Open...
&Otvori
info
31
&Output device:
&Izlazni uređaj:
info
32
&Paste
Zalije&pi
info
33
&Paste %s
&Zalijepi %s
info
34
&Redo
&Radnja naprijed
info
35
&Remove
&Ukloni
info
36
&Right button:
&Desna tipka:
info
37
&Save...
&Snimi
info
38
&Search...
&Pretraživanje...
info
39
&Selection sync ID:
&ID sinhronizacije selekcije
info
40
&Selection synchronization ID:
&ID sinhronizacije selekcije
info
What about ICL files?
Select background