Norwegian (Bokmål) phrases #1221-1240 for RealWorld Photos 2015.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1221
Rasterization mode controls the smoothness of shapes' edges.
Bilderedigeringsmodus modus kontroller myheten på skarpe kanter.
info
1222
Rasterize layer
Rastrer laget
info
1223
Re&size (resample)...
Endre størrel&se (endre eksempel)...
info
1224
Re&target...
Gjenmar&ker...
info
1225
Ready
Klar
info
1226
RealWorld Layered Image
RealWorld lagbilde
info
1227
RealWorld Photos
RealWorld Photos
info
1228
RealWorld Photos is a commercial application and requires a license. Licenses can be obtained at:
RealWorld Photos er et kommersielt program og krever lisenskode. Lisens kan du kjøpe på:
info
1229
RealWorld Raster Image
info
1230
RealWorld Unicorn3D
info
1231
RealWorld layered image files
RealWorld lag-bildefiler
info
1232
RealWorld raster image files
RealWorld raster bildefiler
info
1233
Recall mask
Oppdater filter
info
1234
Recall the mask stored by the "Store mask" command.
Oppdater filtret med "Lagre filter" kommandoen.
info
1235
Recent
Siste filer
info
1236
Recently used colors
Sist brukte farger
info
1237
Recommended for layer styles
Anbefalt for lagstiler
info
1238
Rectangle
Rektangel
info
1239
Rectangular border...
Rektangulær ramme...
info
1240
Red
Rød
info
Select background
Vista & Win 7 icons