Norwegian (Bokmål) phrases #801-820 for RealWorld Photos 2015.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
801
Image from file:
Bilde fra fil:
info
802
Image mask ID:
Bildefilter ID:
info
803
Image operations toolbar
info
804
Image selection is synchronized by the given ID.
Bildemarkering er synkronisert med den gitte ID.
info
805
Image size unit
info
806
Image size:
Bildestørrelse:
info
807
Image will be printed in the center of the paper.
info
808
Images
Bilder
info
809
Import batch operation
info
810
Import file
Importer fil
info
811
Import layer...
Importer lag...
info
812
Import mask...
Importer filter...
info
813
In multi-point mode, the flood filing has multiple starting points. Final pixel difference is the minumum difference from each start point.
I fler punkt modus, fyll har flere startpunkter.Ferdig piksel forskjellen er minumum forskjell fra hvert startpunkt.
info
814
Increase image magnification by one step.
Forstørr bildet et hakk.
info
815
Increase opacity
Øk opasitet
info
816
Increase opacity (alpha) using brush tool.
Øk opasitet med hjelp av penselverktøy.
info
817
Increase or decrease canvas size, define position of the original image.
info
818
Increase or decrease canvas size. Define position of the original image.
Forsørr eller forminsk lerretstørrelsen.  Definer posisjonen til det orginale bildet.
info
819
Increase or decrease importance of selected pixels effectively protecting them or marking them for priority deletion.
info
820
Increase outline width
Forminsk ytre bredde
info
Select background
What about ICL files?