Turkish phrases #1041-1060 for RealWorld Photos 2015.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1041
Open a recently used file.
Son kullanılan bir dosyayı açın.
info
1042
Open an existing document.
Mevcut bir belgeyi açın.
info
1043
Open an existing file.
Mevcut bir dosyayı açın.
info
1044
Open an internet page, where you can ask questions related to this program.
Bu programla ilgili soruları sorabileceğiniz bir internet sayfası açın.
info
1045
Open as "%s"
"%s" olarak aç
info
1046
Open as:
info
1047
Open file location
info
1048
Open images as:
Görüntüleri şu şekilde aç:
info
1049
Open style...
Açık stil...
info
1050
Open target (%BATCH%) folder
info
1051
Open the dragged file(s).
Sürüklenen dosya(lar)ı açın.
info
1052
Open this document.
Bu belgeyi aç.
info
1053
Operation
Operasyon
info
1054
Operation class
info
1055
Operation failed. Please try again later.
Operasyon başarısız. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
info
1056
Operation icon to use in menu or toolbar.
info
1057
Operation succeeded.
Operasyon başarılı.
info
1058
Operation:
Operasyon:
info
1059
Optimize image for given background color.
Verilen arka plan rengi için görüntüyü optimize edin.
info
1060
Optimize image for given background color.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Blend_with_Background">More information</a>.
Görüntüyü arka plan rengi için optimize edin.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Blend_with_Background">Daha fazla bilgi</a>.
info
Vista & Win 7 icons
Select background