Turkish phrases #1581-1600 for RealWorld Photos 2015.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1581
Type of transformation executed in this step. (Note: transformation should not be the last step in the sequence, because the result will be lost.)
info
1582
Type text directly in the raster editor.
Doğrudan raster düzenleyicisinde metin yazın.
info
1583
Typical background color for the image. Images will look best if used on similar backgrounds.
Görüntü için tipik arka plan rengi. Görüntüler benzer arka planlarda kullanıldığında en iyi şekilde görünecektir.
info
1584
Undo all operations upto this one.
info
1585
Undo functionality will be disabled. Choose this option for best performace and lowest memory requirements.
Geri alma işlevi devre dışı bırakılacak. En iyi performans ve en düşük bellek gereksinimleri için bu seçeneği seçin.
info
1586
Undo the last action.
Son eylemi geri al.
info
1587
Unicode marker
info
1588
Unicorn3D allows you to create simple 3D objects consisting of basic geometric shapes or freeform surfaces. Created 3D objects can then be turned into icons, cursors or general purpose images.
info
1589
Unicorn3D object
info
1590
Unknown data
info
1591
Unsharp Mask
Keskinliği Azaltma Maskesi
info
1592
Unsharp mask
Yumuşatma maskesi
info
1593
Unsharp mask...
Keskinliği azaltma maskesi...
info
1594
Unspecified
Belirtilmemiş
info
1595
Up
Yukarı
info
1596
Update
Güncelleme
info
1597
Upload
Yükle
info
1598
Upper left corner:
Sol üst köşe:
info
1599
Upper right corner:
Sağ üst köşe:
info
1600
Use a height map to displace pixels in the image. Height gradient defines the displacement direction and amount.
Görüntüdeki pikselleri değiştirmek için bir yükseklik haritası kullanın. Yükseklik gradyanı, yer değiştirme yönünü ve miktarını tanımlar.
info
I wish there were...
Select background