Turkish phrases #1021-1040 for RealWorld Photos 2015.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1021
Number of places behind the decimal point. Increase this value for higher precision color accuracy or when range is low.
Ondalık noktasının arkasındaki yerlerin sayısı. Daha yüksek hassasiyetli renk doğruluğu veya aralık düşük olduğunda bu değeri artırın.
info
1022
OK
Tamam
info
1023
Object providing menu or toolbar commands.
info
1024
Object specifying command list.
info
1025
Object that controls the command in the window's context menu.
info
1026
Octagon
Sekizgen
info
1027
Offset of the dropped shadow in pixels. Positive values will move the shadow in the right bottom direction.
Piksel olarak bırakılan gölgenin ofseti. Pozitif değerler gölgeyi sağ alt yönde hareket ettirir.
info
1028
One window per document
Belge başına bir pencere
info
1029
Online
Çevrimiçi
info
1030
Online help
Çevrimiçi yardım
info
1031
Only high freqencies in the affected region are copied.
info
1032
Only low freqencies in the affected region are copied.
info
1033
Only show strings containning the entered character sequence.
Sadece girilen karakter dizisini içeren dizeleri göster.
info
1034
Only show the selected layer without effects in the raster editor.
Sadece raster düzenleyicisinde efektsiz seçilen katmanı gösterin.
info
1035
Opacity
Opaklık
info
1036
Opacity and image mask
Opaklık ve görüntü maskesi
info
1037
Opacity-based
info
1038
Opacity:
Opaklık:
info
1039
Open
info
1040
Open Layer Effect
Katman Efekti Aç
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons