Turkish phrases #1201-1220 for RealWorld Photos 2015.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1201
Raster Image - Levels
info
1202
Raster Image - Mask
Raster Görüntü - Maske
info
1203
Raster Image - Modify Mask
Raster Görüntü - Maske Değiştirme
info
1204
Raster Image - Outline
info
1205
Raster Image - Photoshop Filter
Raster Resmi - Photoshop Filtresi
info
1206
Raster Image - Polar Transformation
Raster Görüntü - Kutup Dönüşümü
info
1207
Raster Image - Reduce Colors
info
1208
Raster Image - Remove Empty Border
Raster Görüntü - Boş Sınırı Kaldırma
info
1209
Raster Image - Remove Hue
Raster - Tonu Kaldır
info
1210
Raster Image - Remove Noise
info
1211
Raster Image - Resample
Raster Görüntü - Yeniden Örnekleme
info
1212
Raster Image - Rotate
Raster Görüntü - Döndürme
info
1213
Raster Image - Satin
info
1214
Raster Image - Seam Carving
info
1215
Raster Image - Shift Hue
Raster Görüntü - Renk Tonunu Değiştirme
info
1216
Raster Image - Transform
Raster Görüntü - Dönüşüm
info
1217
Raster Image - Unsharp Mask
info
1218
Raster Image - Vignetting
info
1219
Raster Image - Watermark
info
1220
Raster Image - Work with Selection
Raster Görüntü - Seçimle Çalışma
info
What about ICL files?
Select background