Turkish phrases #381-400 for RealWorld Photos 2015.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
381
Configure Layer Style
Katman Stilini Yapılandırma
info
382
Configure Operation
İşlemi Yapılandırma
info
383
Configure application settings.
Uygulama ayarlarını yapılandır.
info
384
Configure batch operation
info
385
Configure current layout
info
386
Configure current window layout, menu, and toolbar.
info
387
Configure selected printer
info
388
Configure toolbar
Araç çubuğunu yapılandırma
info
389
Conical gradient
Konik gradyan
info
390
Conte&xt help
İçerik yardımı
info
391
Context Menu Commands
info
392
Context menu commands
info
393
Context menu:
info
394
Continually increase transparency in given direction.
Verilen yönde şeffaflığı sürekli olarak arttırın.
info
395
Continuous boost
Sürekli destek
info
396
Contrast
Kontrast
info
397
Contrast controls the difference between darker and lighter areas of the image.
Kontrast, görüntünün daha koyu ve daha açık alanları arasındaki farkı kontrol eder.
info
398
Contrast...
Kontrast...
info
399
Controlled sync ID
info
400
Controlled viewport:
info
Select background
Vista & Win 7 icons