Turkish phrases #1241-1260 for RealWorld Photos 2015.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1241
Recommended for layer styles
Katman stilleri için önerilir
info
1242
Rectangle
Dikdörtgen
info
1243
Rectangular border...
Dikdörtgensel sınır...
info
1244
Red
Kırmızı
info
1245
Red eye remover
Kızıl göz kaldırıcı
info
1246
Reduce Noise
Gürültüyü Azalt
info
1247
Reduce colors
Renkleri azalt
info
1248
Reduce noise by blending the image with its blurred version according to pixel energy.
Görüntüyü piksel enerjisine göre bulanık versiyonuyla karıştırarak gürültüyü azaltın.
info
1249
Reduce noise by blending the image with its blurred version according to pixel energy.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Remove_Noise">More information</a>.
Görüntüyü piksel enerjisine göre bulanık versiyonuyla karıştırarak gürültüyü azaltın.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Remove_Noise">Daha fazla bilgi</a>.
info
1250
Reduce noise...
Gürültüyü azalt...
info
1251
Reduce the selected area by 1 or more pixels.
Seçilen alanı 1 veya daha fazla pikselle azaltın.
info
1252
Refresh thumbnail|Remove from list|
Küçük resmi yenile|Listeden kaldır|
info
1253
Register...
info
1254
Relative
İlişkili
info
1255
Relative horizontal position of the watermark.
Filigranın göreceli yatay konumu.
info
1256
Relative intensity of the glow effect.
Parlama etkisinin göreceli yoğunluğu.
info
1257
Relative reference point
Göreceli referans noktası
info
1258
Relative size:
Göreceli boyut:
info
1259
Relative vertical position of the watermark.
Filigranın göreli dikey konumu.
info
1260
Remove Empty Border
Boş Kenarlığı Kaldır
info
What about ICL files?
Select background