Turkish phrases #1241-1260 for RealWorld Photos 2015.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1241
Red eye remover
Kızıl göz kaldırıcı
info
1242
Reduce Noise
Gürültüyü Azalt
info
1243
Reduce colors
Renkleri azalt
info
1244
Reduce noise by blending the image with its blurred version according to pixel energy.
Görüntüyü piksel enerjisine göre bulanık versiyonuyla karıştırarak gürültüyü azaltın.
info
1245
Reduce noise by blending the image with its blurred version according to pixel energy.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Remove_Noise">More information</a>.
Görüntüyü piksel enerjisine göre bulanık versiyonuyla karıştırarak gürültüyü azaltın.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Remove_Noise">Daha fazla bilgi</a>.
info
1246
Reduce noise...
Gürültüyü azalt...
info
1247
Reduce the selected area by 1 or more pixels.
Seçilen alanı 1 veya daha fazla pikselle azaltın.
info
1248
Refresh thumbnail|Remove from list|
Küçük resmi yenile|Listeden kaldır|
info
1249
Register...
info
1250
Relative
İlişkili
info
1251
Relative horizontal position of the watermark.
Filigranın göreceli yatay konumu.
info
1252
Relative intensity of the glow effect.
Parlama etkisinin göreceli yoğunluğu.
info
1253
Relative reference point
Göreceli referans noktası
info
1254
Relative size:
Göreceli boyut:
info
1255
Relative vertical position of the watermark.
Filigranın göreli dikey konumu.
info
1256
Remove Empty Border
Boş Kenarlığı Kaldır
info
1257
Remove Hue
info
1258
Remove already translated strings from the list.
Zaten çevrilmiş dizeleri listeden kaldırın.
info
1259
Remove artifacts (center brighter than edges) caused by low-quality lens.
Düşük kaliteli merceğin neden olduğu eserleri (kenarlardan daha parlak olan merkez) çıkarın.
info
1260
Remove artifacts (center brighter than edges) caused by low-quality lens.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Vignetting">More information</a>.
Düşük kaliteli lensin neden olduğu eserleri (kenarlardan daha parlak olan) kaldırın.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Vignetting">Daha fazla bilgi</a>.
info
Select background
What about ICL files?