Turkish phrases #1261-1280 for RealWorld Photos 2015.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1261
Remove details
Detayları sil
info
1262
Remove folder from favorites
Klasörü favorilerden kaldır
info
1263
Remove hue...
Renk atımını çıkart
info
1264
Remove it from the list of recent files?
Son kullanılan dosyalar listesinden çıkarılsın mı?
info
1265
Remove selected layers.
Seçilen katmanları kaldırın.
info
1266
Remove selection
Seçimi sil
info
1267
Remove style
Stili kaldır
info
1268
Remove the effects assigned to this layer.
Bu katmana atanan efektleri kaldırın.
info
1269
Remove this step
Bu adımı kaldır
info
1270
Rename file
Dosyayı yeniden isimlendir
info
1271
Replace
Değiştir
info
1272
Replace affected pixels by foreground color or image.
Etkilenmiş pikselleri ön plan rengi ya da görüntüyle değiştirin.
info
1273
Replace each pixel with a semitransparent square of given size.
Her pikseli, verilen boyutta yarı saydam bir kare ile değiştirin.
info
1274
Replace each pixel with a semitransparent square of given size.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Blur">More information</a>.
Her pikseli belirtilen boyutta yarı saydam bir kare ile değiştirin.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Blur">Daha fazla bilgi</a>.
info
1275
Replace hue of every pixel with given value.
Her pikselin renk tonunu verilen değerle değiştir.
info
1276
Replace hue of every pixel with given value.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Colorize">More information</a>.
Belirtilen değerle her pikselin tonunu değiştirin.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Colorize">Daha fazla bilgi</a>.
info
1277
Replace outline
Dış çizgiyi değiştir
info
1278
Replace the entire image (or layer) with the current floating selection.
Tüm görüntüyü (veya katmanı) geçerli kayan seçimle değiştirin.
info
1279
Resample Image
Görüntüyü Yeniden Örnekle
info
1280
Resampling &method:
Yeniden örnekleme metodu:
info
Select background
What about ICL files?