Turkish phrases #321-340 for RealWorld Photos 2015.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
321
Center the image in the smallest possible square or rectangle.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Remove_Empty_Border">More information</a>.
Görüntüyü mümkün olan en küçük kare veya dikdörtgen olarak merkezleyin.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Remove_Empty_Border">Daha fazla bilgi</a>.
info
322
Centered
Merkezli
info
323
Change Canvas Size
Tuval Boyutunu Değiştirme
info
324
Change an operation (or a sequence thereof) applied on the selected layer.
Seçilen katmana uygulanan bir işlemi (veya bir dizisini) değiştirin.
info
325
Change area
Alanı değiştir
info
326
Change aspect ratio by reducing or extending the least important areas of the image.
Görüntünün en az önemli alanlarını azaltarak veya genişleterek en boy oranını değiştirin.
info
327
Change aspect ratio by reducing or extending the least important areas of the image.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Retarget">Online documentation</a>.
Resmin en az önemli alanlarını azaltarak veya genişleterek en boy oranını değiştirin.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Retarget">Çevrimiçi belgeler</a>.
info
328
Change color of individual pixels.
Tek tek piksellerin rengini değiştirin.
info
329
Change the resolution of the picture by setting its new dimenstions in pixels or in percents.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Resample">More information</a>.
Yeni boyutlarını piksel cinsinden veya yüzde olarak ayarlayarak görüntünün çözünürlüğünü değiştirin.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Resample">Daha fazla bilgi</a>.
info
330
Checkboard
Dama tahtası
info
331
Chips
Cips
info
332
Choose Color
Renk Seçin
info
333
Choose one of the beveling methods.
Eğim verme yöntemlerinden birini seçin.
info
334
Choose, how to open images in standard formats. Window layout for the selected document type must be installed.
Standart biçimlerde görüntülerin nasıl açılacağını seçin. Seçilen belge türü için pencere düzeni kurulmalıdır.
info
335
Chroma subsampling
Renk parlaklığı alt örneklemesi
info
336
Circle
Daire
info
337
Circular Border
Dairesel Kenarlık
info
338
Circular border...
Dairesel sınır...
info
339
Classified Operations
info
340
Click here and then on any control that you want to learn more about.
Daha fazla bilgi edinmek istediğiniz herhangi bir kontrol için buraya tıklayın.
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...