Turkish phrases #761-780 for RealWorld Photos 2015.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
761
Identifier of the active draw tool.
Aktif çizim aracının tanıtıcısı.
info
762
Identifier of the active fill style.
Aktif dolgu stilinin tanımlayıcısı.
info
763
Identifier of the fill style.
Dolgu stilinin tanımlayıcısı.
info
764
Identifier of the image mask.
Görüntü maskesinin tanımlayıcısı.
info
765
Identifier of the state that holds the current selection mask.
Geçerli seçim maskesini tutan durumun tanımlayıcısı.
info
766
Identifier of the view state holding the image mask.
Görüntü maskesini tutan görünüm durumunun tanımlayıcısı.
info
767
Identifier of the view used for operation result preview.
İşlem sonucu önizlemesi için kullanılan görünümün tanımlayıcısı.
info
768
If checked, the parameter will be influenced by pen pressure if tablet is available.
Kontrol edilirse, tablet mevcutsa, parametre kalem basıncından etkilenecektir.
info
769
If dashing is enabled, the pattern can consist of up to 32 'space' and '-' characters representing the dashing.
Çizgi etkinse, desen en fazla 32 'boşluk' ve '-' karakterlerini temsil edebilir.
info
770
If enabled and selection does not exist, the commands will apply to the entire image.
info
771
If enabled, menu commands related to layout configuration and switching will be visible in main menu.
Etkinleştirildiğinde, mizanpaj konfigürasyonu ve geçiş ile ilgili menü komutları ana menüde görünecektir.
info
772
If enabled, the 'Manage Filters command will not be displayed in menu. Plug-ins may always be modified using layout configuration dialog.
Etkinleştirilirse, 'Filtreleri Yönet komutu menüde gösterilmez. Eklentiler her zaman düzen yapılandırma iletişim kutusunu kullanarak değiştirilebilir.
info
773
If enabled, the application will gather information about untranslated strings and allow their translation.
Etkinleştirilmişse, uygulama çevrilmemiş dizeler hakkında bilgi toplar ve çevirilerine izin verir.
info
774
If enabled, the filter will be applied to color channels only, leaving the alpha channel intact.
Etkinleştirildiğinde, filtre yalnızca renkli kanallara uygulanır ve alfa kanalı bozulmadan kalır.
info
775
If enabled, the glowing will keep the color of the glowing object.
Etkinleştirildiğinde, parlayan parlak nesnenin rengini koruyacaktır.
info
776
If enabled, the icon will be taken from first selected subcommand.
info
777
If enabled, the output image will always have square proportions.
Etkinleştirilmişse, çıktı görüntüsü her zaman kare oranlarına sahip olacaktır.
info
778
If enabled, the shape will appear sunken insted of pulled out.
Etkinleştirilirse, dışarı çekilmek yerine şekil batık görünecektir.
info
779
If enabled, the text be printed skewed.
Etkinleştirilirse, metin eğri yazdırılır.
info
780
If enabled, the view will be able to create and use arbitrary selections.
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...