Turkish phrases #821-840 for RealWorld Photos 2015.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
821
Increase or decrease importance of selected pixels effectively protecting them or marking them for priority deletion.
Seçilen piksellerin etkin bir şekilde korunmalarını veya öncelikli silme için işaretlemelerin önemini arttırın veya azaltın.
info
822
Increase outline width
Anahat genişliğini artırın
info
823
Increase pixels' transparency.
Piksellerin şeffaflığını arttırın.
info
824
Increase width of shape outline by 1 pixel or by 5 pixels if CTRL key is down.
info
825
Indicates the currently used value for outline width.
Anahat genişliği için şu anda kullanılan değeri gösterir.
info
826
Initialize mask from the alpha channel of the image.
Maskeyi görüntünün alfa kanalından başlatın.
info
827
Inner shadow
İç gölge
info
828
Insert Clipboard contents.
Pano içeriğini ekleyin.
info
829
Insert a copy of the selected layer right after it.
Seçilen katmanın bir kopyasını hemen sonra yerleştirin.
info
830
Inside
İçeri
info
831
Installed
info
832
Integral coordinates
İntegral koordinatları
info
833
Intensity:
Yoğunluk:
info
834
Interlaced
Geçmeli
info
835
Interlacing
Geçmiş
info
836
Internal Operation
Dahili Çalışma
info
837
Internal menu commands.
Dahili menü komutları.
info
838
Internal view type
info
839
Internal view type.
info
840
Interpolation
info
Select background
I wish there were...