Turkish phrases #421-440 for RealWorld Photos 2015.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
421
Coordinates of shapes' control points are limited to integral values.
Şekillerin kontrol noktalarının koordinatları integral değerleriyle sınırlıdır.
info
422
Coordinates of shapes' control points can have any real values.
Şekillerin kontrol noktalarının koordinatları gerçek değerlere sahip olabilir.
info
423
Copies:
info
424
Copy background
Arka planı kopyala
info
425
Copy details
Ayrıntıları kopyala
info
426
Copy entire pixels
Tüm pikselleri kopyala
info
427
Copy pixels from other part of the image. Pixels to overwrite are marked using tool "%s".
Resmin diğer parçalarından piksel kopyala. %s aracı için üstüne yazılacak pikseller.
info
428
Copy style
Stili kopyala
info
429
Copy the selection and put it on the Clipboard.
Seçimi kopyalayın ve panoya koyun.
info
430
Copy the style of the current layer to the clipboard.
info
431
Copyright © 2007-2015
info
432
Corner radius:
info
433
Create
Oluştur
info
434
Create Droplet
info
435
Create a 3D like effect emphasizing edges.
Kenarları vurgulayan 3B benzeri bir efekt oluşturun.
info
436
Create a new document.
Yeni bir belge oluşturun.
info
437
Create a new empty raster image of given size.
Verilen boyutta yeni bir boş raster görüntüsü oluşturun.
info
438
Create an empty text document.
info
439
Create droplet
info
440
Create glass effect by blurring background under semitransparent areas.
Yarı şeffaf alanlar altında arka planı bulanıklaştırarak cam efekti oluşturun.
info
Select background
What about ICL files?